Sabtu, 21 November 2009

Contoh pantun

Kalau orang baca buku
Kalau sering jadi pintar
Ada orang berbeda suku
Masih ada yang dia telusur

Bersajak (u - r - u - r)

Sabtu, 14 November 2009

Contoh surat bahasa jawa

Malang, 12 - 11 - '09
Kagem Bude Uki
wonten ing Semarang
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kadus pundi kabaripun, menapa sae sae sedaya. Kula sehat walafiat. Mugi - mugi kabaripun Bude Uki nggih sami.
Kanti serat menika kula kepingin ngajak Bude Uki tindak dhateng Malang. Griya kula sampun tambah sae. Bude Uki menapa kagungan wedal tindak dhateng Malang.
Kula kinten cekap semanten rumiyin. Sames wedal dikpun sambung maneh.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
Sakaluwarga
B. Indah C. lan Alifiandi, Nafi, Dafi